AIR WICK Freshmatic Life Scents automatiska gaisa atsvaidzinataja rezerve 250ml

Air WickSKU: 23097 EAN: 5900627055184

€3,95
€15,80 / l
Pieejamība:
Ir noliktavā

Apraksts

AirWick Freshmatic uzpildes flakons ar izsmalcinātu un svaigu aromātu.

 

Papildus informācija

Gaisa atsvaidzinātājs Air Wick Freshmatic Citrus automātiski (ik pēc 9, 18 vai 36 minūtēm)  izdala svaigu, vieglu aromātu. Uzpildes flakona darbības laiks ir līdz pat 60 dienām.

 

BĪSTAMI!

H222 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols.

H229 Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.

P102 Sargāt no bērniem.

P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

P210 + P251 Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

P211 Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem. Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.

P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

P410 + P412 Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50°C.

EUH208 Satur: Linaloolu. Var izraisīt alerģisku reakciju.


Cita informācija

Izcelsmes valsts: Lielbritānija

Neto daudzums (g/ml): 250

Piegādātājs: SIA Brands Only, Bruņinieku iela 22-11, LV-1001, Rīga, Latvija

Pārdevējs: SIA Abrands, Eduarda Smiļģa iela 26a, LV-1004, Rīga, Latvija

Tev varētu interesēt

Nesen skatītie produkti