CLIN Blue Universal stikla virsmu tīrīšanas līdzeklis 500ml

ClinSKU: 24354 EAN: 9000100865760

€1,99
€3,98 / l
Pieejamība:
Ir noliktavā

Apraksts

Clin Crystal nodrošina perfektu tīrīšanu un ilglaicīgu spīdumu uz logiem un stikla virsmām. Inovatīvā Liquid Glass tehnoloģija ar jauno 3-vienā formulu padara stikla virsmas izcili spīdīgas, aizsargā tās no putekļiem un netīrumiem un aizpilda mikro skrāpējumus.

 

Sastāvdaļas

Ūdens smaržvielas konservanti: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

 

Bīstami!
H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus.

P102 - Sargāt no bērniem.

H315 Kairina ādu.

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens/ ziepju daudzumu.

P332 + P313 Ja rodas ādas kairinājums: Lūdziet mediķu palīdzību.

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.

P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/nacionāliem/starptautiskiem noteikumiem.

EUH 206 Brīdinājums! Nelietot kopā ar citiem produktiem. Var izdalīt kaitīgas gāzes (hlors).

Uzglabāšana

Uzglabāt sausā, vēsā un tumšā vietā.

 

Cita informācija

Izcelsmes valsts: Polija

Neto daudzums (g/ml): 500

Piegādātājs: SIA Brands Only, Bruņinieku iela 22-11, LV-1001, Rīga, Latvija

Pārdevējs: SIA Abrands, Eduarda Smiļģa iela 26a, LV-1004, Rīga, Latvija

Tev varētu interesēt

Nesen skatītie produkti