CLIN Lemon stikla virsmu tīrīšanas līdzeklis 500ml

ClinSKU: 24353 EAN: 9000100866149

€2,17
€4,34 / l
Pieejamība:
Ir noliktavā

Apraksts

Clin augstas kvalitātes logu stikla virsmu tīrīšanas līdzeklis Windows&Glass Citrus ar citrusa aromātu mirdzumam bez švīkām. Satur spirtu. Tīrīšanas līdzekļa formula satur spirtu, kas nodrošina vieglu un ātru attīrīšanu un mirdzošu spīdumu, bez švīkām, savukārt citrusa aromāts padara tīrīšanu vēl patīkamāku un aromātiskāku! Pateicoties šķidruma nanodaļiņām kas izveido neredzamu aizsargslāni, pēc lietus lāšu nožūšanas uz stikla nepaliek traipi! 

 

Sastāvdaļas

>5% A-surfactant, isopropyl alcohol, monoesters, glycols, dye, preservative, perfume (including citral), bitrex, water.

 

Bīstami!
H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus.

P102 - Sargāt no bērniem

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens/ ziepju daudzumu.

P332 + P313 Ja rodas ādas kairinājums: Lūdziet mediķu palīdzību.

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.

P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/nacionāliem/starptautiskiem noteikumiem.

EUH 206 Brīdinājums! Nelietot kopā ar citiem produktiem. Var izdalīt kaitīgas gāzes (hlors).

Uzglabāšana

Uzglabāt sausā, vēsā un tumšā vietā.

 

Cita informācija

Izcelsmes valsts: Polija

Neto daudzums (g/ml): 500

Piegādātājs: SIA Brands Only, Bruņinieku iela 22-11, LV-1001, Rīga, Latvija

Pārdevējs: SIA Abrands, Eduarda Smiļģa iela 26a, LV-1004, Rīga, Latvija

Tev varētu interesēt

Nesen skatītie produkti