FEBREZE Vanill gaisa atsavidzinātājs 300ml

FebrezeSKU: 27254 EAN: 4015600958725

€3,08
€10,26 / l
Pieejamība:
Ir noliktavā

Apraksts

FEBREZE Vanill gaisa atsavidzinātājs.

 

Sastāvdaļas

Water; Alcohol Denat.,;PEG-60 Hydrogenated Castor Oil Fragrances; Sodium Citrate; Hydroxypropyl Cyclodextrin; Diethylhexyl Sodium Sulfosuccinate; Benzisothiazolinone; Nitrogen.

 

Bīstami!

H222 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols.

H229 Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.

P102 Sargāt no bērniem.

P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

P210 + P251 Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

P211 Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem. Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.

P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

P410 + P412 Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50°C.

EUH208 Satur: Linaloolu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

 

Uzglabāšana

Uzglabāt sausā vietā.

 

Cita informācija

Izcelsmes valsts: Apvienotā Karaliste

Neto daudzums (g/ml): 300

Piegādātājs: SIA Brands Only, Bruņinieku iela 22-11, LV-1001, Rīga, Latvija

Pārdevējs: SIA Abrands, Eduarda Smiļģa iela 26a, LV-1004, Rīga, Latvija

Tev varētu interesēt

Nesen skatītie produkti