SANO Sanobon Blue Apple tualetes bloks 55g

SanoSKU: 29261 EAN: 7290005426971

€1,95
€35,45 / kg
Pieejamība:
Ir noliktavā

Apraksts

SANO Sanobon Blue Apple tualetes bloks.

 

Sastāvdaļas

Alcohol C16-18, ethoxylated, Polyethylene glycol, Citric acid, Sodium lauryl ether sulfate, Polyhexamethylene biguanide, Perfume.

 

Bīstami!

H318 – Izraisa nopietnus bojājumus acīm.

P101 - Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

P102 – Sargāt no bērniem.

P103 – Pirms izmantošanas izlasīt etiķeti.

P280 - Izmantot aizsargcimdus /aizsargdrēbes/acu aizsargus/sējas aizsargus. P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot

P310 - Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu

P264 - Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt rokas

 

Uzglabāšana

Uzglabāt vēsā vietā.

 

Cita informācija

Izcelsmes valsts: Izraēla

Neto daudzums (g/ml): 55

Piegādātājs: SIA Brands Only, Bruņinieku iela 22-11, LV-1001, Rīga, Latvija

Pārdevējs: SIA Abrands, Eduarda Smiļģa iela 26a, LV-1004, Rīga, Latvija

Tev varētu interesēt

Nesen skatītie produkti