Vanish Oxi Action Pink traipu tīrīšanas gels 1l

VanishSKU: 24498 EAN: 5900627081824

€4,59
€4,59 / l
Pieejamība:
Ir noliktavā

Apraksts

VANISH Oxi Action Pink traipu tīrīšanas gels. Šķidrais traipu tīrīšanas līdzeklis jebkuru traipu likvidēšanai no baltās vai krāsainās veļas. Līdzeklis palīdz iztīrīt jebkura izmēra un izcelsmes traipus no baltās un krāsainās veļas pat zemā temperatūrā. Līdzekli var lietot kā papildinājumu veļas pulverim, mazgājot ierastajā veļas mašīnas režīmā; var izmantot veļas mērcēšanai pirms mazgāšanas; var apstrādāt konkrēto traipu, uzlejot līdzekli uz traipa un atstājot ne ilgāk par 5 minūtēm.

 

Sastāvdaļas

Hydrogen peroxide; Alcohols, C12-18, ethoxylated; Alcohols, C12-16, ethoxylated and Benzenesulfonic acids, C10-13-alkyl derivatives, sodium salts. 5-15% oxygen-based bleaches, non-ionic surfactants; <5% anionic surfactants, aromatic composition.

 

BĪSTAMI!
Satur: Ūdeņraža peroksīdu; Spirtus, C12-18, etoksilētus; Spirtus, C12-16, etoksilētus un Benzolsulfoskābes, C10-13- alkilatvasinājumi, nātrija sāļus.
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
P102 Sargāt no bērniem.
P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
P262 Nepieļaut iekļūšanu acīs, uz ādas vai uz apģērba.
P280 Izmantot acu aizsargus.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
P301+P312 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

 

Uzglabāšana

Uzglabāt sausā, vēsā  vietā.

 

Cita informācija

Izcelsmes valsts: Polija

Neto daudzums (g/ml): 1000

Piegādātājs: SIA Brands Only, Bruņinieku iela 22-11, LV-1001, Rīga, Latvija

Pārdevējs: SIA Abrands, Eduarda Smiļģa iela 26a, LV-1004, Rīga, Latvija

Tev varētu interesēt

Nesen skatītie produkti